Góc Anh Ngọc: Canh bạc cuối cùng của Mourinho?

Góc Anh Ngọc: Canh bạc cuối cùng của Mourinho?

Xét cho cùng thì thất bại nào cũng thật sự cay đắng. Dù bạn đã làm tất cả những gì có thể, đã chiến đấu đến cùng, đã mang hình ảnh của một người hùng đã khao khát lên đỉnh vinh quang, nhưng cuối cùng, sáng hôm sau thức dậy thấy mình tay trắng, bạn vẫn là kẻ thất bại.